Sarkadi Tagintézmény

Ügyviteli telephely:

Cím: 5720 Sarkad, Kossuth u. 17.

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 06-66/272-220

Tagintézmény-vezető: Dr. Tóthné Pável Judit

 

Dr. Tóthné Pável Judit

30/322-0351

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Titkárság

30/322-3092

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

A tagintézmény működési körzete:

Sarkad, Sarkadkeresztúr, Mezőgyán, Geszt, Okány, Zsadány, Körösnagyharsány, Kötegyán, Méhkerék, Újszalonta, Biharugra.

 

Ügyintézési időpontok az ügyviteli telephelyen:

Hétfő, szerda, csütörtök, péntek: 8:00 – 16:00 óráig

Kedd: 8:00 – 18:00 óráig

 

Telefonos elérhetőség időpontja:

Hétfő, szerda, csütörtök: 8:00 – 16:00 óráig

Kedd: 8:00 – 18:00 óráig

Péntek: 8:00 – 17:00 óráig

 

A gyermekek, tanulók vizsgálata és foglalkozásai egyéni órarend és beosztás szerint történik.

 

Az ellátott szakszolgálati feladatok a tagintézményben:

 • gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás
 • szakértői bizottsági tevékenység
 • nevelési tanácsadás
 • logopédiai ellátás
 • konduktív pedagógiai ellátás
 • gyógytestnevelés
 • iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás
 • kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása

 

Egyéb szolgáltatások:

 • Tanulástechnikai tréning általános és középiskolai tanulók számára
  Célja olyan hatékony tanulási technika kialakítása, amely segíti a sikeres ismeretelsajátítást.
 • Szenzoros integrációs terápia (SZIT) óvodás és kisiskolás gyermekek számára
  A terápiás folyamat leghatékonyabb eleme a játék, ahol a gyermek hintázik, pörög, egyensúlyozik, szédítő iramban lendül egyik játékról a másikra, vagy éppen ellenkezőleg, csendben van, egy hálóban/hintában ringatózik, álmodozik. A testi és pszichés biztonság egyidejű megélése adja az órák alaphangulatát. Az idegrendszer érettségének emelése mellett az egész személyiség fejlesztésére sor kerül.
 • Gósy-féle beszédészlelés és beszédmegértés terápia
  Ha a beszédfeldolgozás valamely szintjén zavart mutat, a szakember a terápia során a gyermek életkorától, a zavar típusától, mértékétől függően válogat a különböző feladattípusok között, majd megtervezi a fejlesztés menetét.
 • Bátorító csoport (önbizalom-erősítő csoport) óvodások és kisiskolás gyermekek számára
  Pszichológus segít a kisgyermekek önbizalmának erősítésében.
 • Diszlexia prevenciós foglalkozások óvodások és kisiskolások számára
  Tanulási zavarok megelőzésére szolgáló foglalkozások, mely az olvasás-írás és a nyelvi zavarok kialakulásának prevencióját célozza.
 • Vizuomotoros koordináció fejlesztése óvodások és kisiskolások részére
  A szem és kéz koordinációját, az írásmozgás kialakítását, fejlesztését szolgáló foglalkozások játékos feladatokon keresztül.
 • Meseterápia (szorongásoldó terápia)
  Pszichológus segít a mesén keresztül oldani a gyermek feszültségeit, szorongásait.
 • Iskolaelőkészítő foglalkozások óvodások részére
  Nagycsoportos óvodások részére az iskolaérettség kialakítását célzó foglalkozások, mely az óvoda és az iskola közötti átmenet problémáinak leküzdését célozza.

 

Pedagógiai munkakörben foglalkoztatott munkatársak:

 • Balogh Lászlóné - szakvizsgázott gyógypedagógus
 • Szekeresné Bozó Róza - gyógypedagógus
 • Dr. Tóthné Pável Judit - szakvizsgázott gyógypedagógus , nyelv és beszédfejlesztő
 • Bondár Katalin – tehetséggondozó koordinátor
 • Szőkéné Lődi Ibolya - fejlesztőpedagógus

 

A pedagógiai munkát segítő alkalmazottak:

 • Bak Anna – szakszolgálati titkár

 

Óraadók:

 • Frülichné Tóth Beáta - gyógytestnevelő
 • Vicellár Nándor - pszichológus
 • Kocsorné Seprenyi Anita - Gósy-féle terápia
 • Nagy Imréné - logopédus
 • Szőke Erika - gyógytestnevelő tanár
 • Petriné Balogh Julianna – fejlesztőpedagógus
 • Csotyéné Baráth Erzsébet – fejlesztőpedagógus
 • Varga Sándorné – fejlesztőpedagógus
 • Balogh Marianna – fejlesztőpedagógus
 • Bordásné Magyari Andrea – fejlesztőpedagógus
 • Baloghné Huszár Anikó - gyógypedagógus

 

TOP